در حال انتقال تمامی سرور ها به ایران هستیم بزودی با کسب نمایندگی رسمی یکی از بزرگترین فعالان بین المللی این حوزه با شما خواهیم بود