تعرفه خدمات

تعرفه های فعال سازی متاوریفای

اکانت قدیمی شما

45 34 میلیون تومان

 

فعالسازی در اکانت قدیمی شما
با اطلاعات و هویت شما

فعالسازی و تحویل اکانت در کوتاه ترین زمان ممکن

اکانت قدیمی شما
زمان حدودی 2 الی 4 هفته

احراز هویت متا توسط خودتان انجام خواهد شد

 • icon-shape-home
  کاملا امن با هویت و پاسپورت شما
 • icon-shape-home
  پرداخت امن و تحویل در سریع ترین زمان ممکن

اکانت جدید

 17 15 میلیون تومان

 

ساخت اکانت جدید

با اطلاعات و هویت شما

فعالسازی و تحویل اکانت در کوتاه ترین زمان ممکن

اکانت جدید
زمان حدودی 1 الی 2 هفته

احراز هویت متا توسط خودتان انجام میشود

 • icon-shape-home
  کاملا امن با هویت و پاسپورت شما
 • icon-shape-home
  پرداخت امن و تحویل در سریع ترین زمان ممکن

همراه با احراز هویت

50 میلیون تومان

 

فعالسازی در اکانت قدیمی شما

با مدارک کامل به اسم شما

فعالسازی و تحویل اکانت در کوتاه ترین زمان ممکن

زمان حدودی 3 الی 5 هفته

احراز هویت متا توسط تیم حرفه ایی ما انجام خواهد شد

 • icon-shape-home
  کاملا امن با هویت و پاسپورت با عکس و اسم خودتان
 • icon-shape-home
  پرداخت امن و تحویل در سریع ترین زمان ممکن